Представители по странам
Представительства
Представители в Молдове

"Casateh" SRL

MD-2012, Молдова, Кишинэу,

ул. Мирон Костин3/1, офис 20а

тел., факс +37322 320676

e-mail: casateh@gmail.com

http: www.utilaj.info